Skip links

Warmińsko-Mazurski Sztab Harcerskiego Pogotowia ZHP dla Ukrainy

Z uwagi na sytuację na naszej wschodniej granicy, Komendant Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP powołał w dniu wczorajszym regionalny Sztab Harcerskiego Pogotowia ZHP dla Ukrainy.

Druhny i Druhowie,
Zgodnie z komunikatem Głównej Kwatery ZHP, Chorągiew Warmińsko-Mazurska Związku Harcerstwa Polskiego włącza się w pomoc dla Ukrainy i jej mieszkańców.

Wszelkie działania pomocowe na terenie naszego województwa będą koordynowane przez Sztab chorągwiany oraz sztaby hufcowe. Nasze działania prowadzimy w porozumieniu i przy współpracy ze służbami oraz władzami samorządowymi.

Skład Sztabu:
hm. Maciej Micielski – komendant chorągwi, szef sztabu,
phm. Piotr Jakimowicz – logistyka i wsparcie techniczne
phm. Katarzyna Andruszkiewicz – komunikacja
phm. Wiktoria Cemka – program

Wraz z rozwojem działań, sztab uzupełniany będzie o kolejne osoby.

 

Podejmowane w tej chwili przez członków naszej organizacji działania to:

  • organizacja zbiórek rzeczy potrzebnych do przygotowania paczek dla uchodźców
  • pomoc harcerzy w punktach recepcyjnych na dworcach wojewódzkich
  • przygotowanie zajęć dla dzieci ukraińskich
  • przygotowanie szkoleń z nauki języka i pierwszej pomocy
  • wsparcie psychologiczne
  • przygotowanie programu metodycznego dla gromad zuchowych i drużyn harcerskich, pomagających w rozmawianiu i zrozumieniu obecnej sytuacji przez członków naszej organizacji.

Uruchamiamy również wsparcie psychologiczne dla zuchów, harcerzy i instruktorów, dostępne pod numerem: +48535269872 – psycholog, hm. Ewelina Dżugan.

Szczegóły powyższych działań zostały omówione podczas zbiórki komendantów hufców i będą podawane w kolejnych komunikatach.

Kontakt ze sztabem: wm@zhp.pl

Kontakt dla mediów: katarzyna.andruszkiewicz@zhp.net.pl , +48509344689

🍪 Strona wykorzystuje ciasteczka