Skip links

Róża wiatrów wskazuje cztery kierunki, obszary, w których każdy harcerz starszy powinien poszukiwać ścieżki rozwoju: intelektualnym, społecznym, duchowym i emocjonalnym oraz fizycznym. Nie można rozwijać jednej części zapominając o innych, gdyż wtedy i sama róża wypacza się do czegoś, co bardziej przypomina ostrze włóczni. Dla harcerzy starszych jest szczególnym symbolem, gdyż oni najbardziej ze wszystkich grup metodycznych, poszukują swojego miejsca na świecie, nowych pasji oraz miejsc, w których mogą być przydatni. To oni sprawdzają wiele różnych ścieżek, szlaków i dróg, wypuszczając się poza swoje dotychczasowe granice. W takich właśnie sytuacjach Róża Wiatrów ma przypominać o właściwym kierunku, to dzięki niej każdy z nas może obrać właściwy kierunek: w harcerstwie, w szkole, w pracy oraz w życiu.

25 LDSH Im. Phm. Bronisława Grzymowicza

  • pwd. Zuzanna Machulska
  • zuzanna.machulska@zhp.pl
  • czwartek
  • 17:30
  • Harcówka
    Plebania Kościoła Św. Jana
    14-260 Lubawa

Legenda

  • DRUŻYNOWY
  • E-MAIL
  • DZIEŃ SPOTKAŃ
  • GODZINA
  • MIEJSCE

PIDSH „Biały Tygrys”

  • dh. Oliwia Gapska
  • oliwia.gapska@zhp.pl
  • czwartek
  • 17:30
  • Harcówka
    ul. Wiejska 2D
    14-200 Iława

Legenda

  • DRUŻYNOWY
  • E-MAIL
  • DZIEŃ SPOTKAŃ
  • GODZINA
  • MIEJSCE
🍪 Strona wykorzystuje ciasteczka