Skip links

Komisja Rewizyjna

hm. Maciej Marciniak

Przewodniczący

 • null
  maciej.marciniak@zhp.pl
 • null
  (+48) 609 402 077

hm. Maria Marciniak

Sekretarz
 • null
  maria.marciniak@zhp.net.pl
 • null
  (+48) 601 360 690

phm. Adam Mańka

Zastępca Przewodniczącego

  Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym, odpowiedzialnym przed Zjazdem Chorągwi. Komisja Rewizyjna czuwa nad zgodnością działania wszystkich władz Chorągwi ze Statutem ZHP i przepisami prawa; sprawuje kontrolę nad działalnością gospodarczą i finansową pod względem legalności, rzetelności, gospodarności i celowości; rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Komendy Chorągwi, ocenia ich działalność, a następnie podejmuje co roku uchwałę w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Komendy Chorągwi

  Chcesz się skontaktować?

  • null
   ilawa@zhp.pl
  • null
   (+48) 665 674 367
  🍪 Strona wykorzystuje ciasteczka