Skip links

Komisja Rewizyjna

phm. Adam Mańka

Przewodniczący

 • null
 • null

hm. Maria Marciniak

Sekretarz
 • null
  maria.marciniak@zhp.net.pl
 • null

pwd. Karol Jabłoński

Zastępca Przewodniczącego
 • null
  karol.jablonski@zhp.net.pl
 • null
  (+48) 605 935 360

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym, odpowiedzialnym przed Zjazdem Chorągwi. Komisja Rewizyjna czuwa nad zgodnością działania wszystkich władz Chorągwi ze Statutem ZHP i przepisami prawa; sprawuje kontrolę nad działalnością gospodarczą i finansową pod względem legalności, rzetelności, gospodarności i celowości; rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Komendy Chorągwi, ocenia ich działalność, a następnie podejmuje co roku uchwałę w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Komendy Chorągwi

Chcesz się skontaktować?

 • null
  ilawa@zhp.pl
 • null
  (+48) 665 674 367
🍪 Strona wykorzystuje ciasteczka