Skip links

Komisja Rewizyjna

phm. Adam Mańka

Przewodniczący
 • null
  adam.manka@zhp.net.pl

ks. phm. Mariusz Matusiak

Wiceprzewodniczący

  pwd. Anna Polanowska

  sekretarz

   Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym, odpowiedzialnym przed Zjazdem Chorągwi. Komisja Rewizyjna czuwa nad zgodnością działania wszystkich władz Chorągwi ze Statutem ZHP i przepisami prawa; sprawuje kontrolę nad działalnością gospodarczą i finansową pod względem legalności, rzetelności, gospodarności i celowości; rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Komendy Chorągwi, ocenia ich działalność, a następnie podejmuje co roku uchwałę w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Komendy Chorągwi

   Chcesz się skontaktować?

   • null
    ilawa@zhp.pl
   • null
    (+48) 665 674 367
   🍪 Strona wykorzystuje ciasteczka