Wigilia Hufca 2017

21 grudnia 2017 r. odbyła się hufcowa wigilia harcerska na którą przybyły wszystkie drużyny harcerskie z naszego hufca aby móc podzielić sie opłatkiem przy wigilijnym stole. Każda drużyna włączyła się aby w tym roku jak najlepiej uczcić Święta Bożego Narodzenia. Odbyło się także oficjalne wręczenie Betlejemskiego Światła Pokoju włodarzom naszego miasta.
Także mieliśmy okazję aby wręczyć naszym przyjaciołom odznaczenia za ich pomoc w rozwijaniu harcerstwa na ziemiach iławskich 

Odznaczenia otrzymali:
dh. Dorota Bielak-Suchomska
dh Tomasz Kraweć
dh st. bryg. Maciej Jasiński
Gratulujemy i dziękujemy!

Zjazd Sprawozdawczy Hufca

18 listopada 2017r. po dwóch latach kadencji obecnej Komendy Hufca odbył się Zjazd Sprawozdawczy. Zostały przyjęte 3 uchwały oraz nadeszły zmiany w komendzie:
Hm. Maria Marciniak została z-ca komendanta ds. Kształcenia
pwd. Bartłomiej Dudziak został z-ca komendata ds. programu
Cała komenda oprócz jednej osoby uzyskała absolutorium.

Zbiórka wyborcza Hufca. Wybory delegatów na Zjazd ZHP

Dnia 16 września 2017r. odbył się rejonowy zjazd wyborczy delegatów.
Brali w nim udział instruktorzy z Hufca ZHP Iława, Hufca ZHP Lidzbark Welski oraz Hufca ZHP Działdowo.
Delegatem na Zjazd ZHP został wybrany nasz komendant druh Hm. Maciej Marciniak.

Zjazd Sprawozdawczy Hufca Iława - 18 Listopada 2017r. Rozkaz

Iława dnia 15 października 2017r.

Związek Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Iława

Rozkaz L.15/2017

 1. Zarządzenia i informacje
  1. 1.Zwołuje Zjazd Sprawozdawczy Hufca Iława.
   1. 1.1.Zjazd zwołuje na dzień 18 listopada 2017 roku o godzinie 10:00 w sali nr 9 Ośrodka Psychoedukacji na ul. Chełmińskiej 1 w Iławie.
  2. 2.Podaje do wiadomości listę uprawnionych do udziału w Zjeździe Sprawozdawczym Hufca z czynnym prawem wyborczym:
 1. hm. Maciej Marciniak – komendant hufca
 2. pwd. Piotr Jakimowicz - skarbnik hufca - drużynowy
 3. hm. Maria Marciniak – z-ca komendanta Hufca
 4. phm. Robert Nowicki – członek KSI
 5. phm. Adam Mańka – Przewodniczący KRH
 6. pwd. Jagoda Polak– Przewodnicząca KSW
 7. phm. Katarzyna Witkowska HO.– z-ca przewodniczącego KRH,
 8. hm. Wiesław Mech – z-ca przewod.KSI
 9. dh. Marta Ankiewicz.- drużynowa
 10. hm. Ryszard Mańka – przewodniczący KSI
 11. phm. Aleksandra Gacioch - –członek KRH
 12. dh. Angelika Krajewska - drużynowa
 13. pwd. Barbara Jakubowska – drużynowa
 14. dh. Weronika Zielińska - drużynowa
 15. dh. Izabela Pokojska – drużynowa
 16. pwd. Małgorzata Marciniak- drużynowa
 17. dh. Oliwia Zbysińska - drużynowa
 18. dh. Dominika Zielińska – drużynowa
 19. pwd. Bartłomiej Dudziak – drużynowy
 20. dh. Julia Rypińska - drużynowa
 21. dh. Eryk Waszkiewicz - drużynowy
 22. pwd. Maksymilian Marciniak - przyboczny
 23. pwd. Mateusz Ćwiklak - Przyboczny

Odwołania lub zastrzeżenia do listy mogą być zgłaszane do Komendanta Hufca Iława.

Czuwaj!

/-/ hm Maciej Marciniak

78. Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej

1 września 2017r. harcerze z naszego hufca przybyli na coroczną uroczystość 78. Rocznicy Wybuchu II Wojny światowej aby upamiętnić poległych walczących o wolność i niepodległość. :)

To ważne aby każdy z nas pamiętał historię swoich dziadków, przodków i wiedzieli kim jesteśmy.

 

"Patrz szeroko. I nawet kiedy wydaje ci się, że patrzysz szeroko – ciągle patrz jeszcze szerzej." ~ Robert Baden-Powell

 

74 IMG 9378fc885d19b37da441202d30abd367dfc6 XL 

Rozkaz Komendanta Hufca

    Iława, 10.08..2017r.

Związek Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Iława                                                        

 

 

Rozkaz L.12 /2017

1. Zarządzenia i informacje

Wyjątki z rozkazu komendanta chorągwi L. 6 i 7/... z dnia 27.06. 2017 r.

Na podstawie Uchwały nr 57/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia liczby delegatów na XL Zjazd ZHP oraz terminarza odbycia zbiórek wyborczych tworzę rejony hufców w celu wyboru delegatów na XL Zjazd ZHP.

 Rejon VII 452 członków 1 mandat
Hufiec Działdowo (180)  
Hufiec Lidzbark Welski (138)
Hufiec Iława (134)
       

 

1.1. Zarządzenia

1.1.1. Zwołuję Zbiórkę Wyborczą Delegata na XL Zjazd Zwykły ZHP w dniu 16 września 2017r godz. 11:00  w sali narad  w biurowcu ITBS przy ul. Jagiellończyka 16.

Zbiórka odbędzie się wspólnie z Hufcami Działdowo i Lidzbark Welski zgodnie z rozkazem Komendanta Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej.

Lista uprawnionych do czynnego udziału w zbiórce została podana w rozkazie L.11/2017 z dnia

8. Zaliczanie służby instruktorskiej

Przykład:

8.1 Zaliczam służbę instruktorską za rok... następującym druhnom i druhom ...

 1. 1.Podaje do wiadomości listę uprawnionych do udziału w Zbiórce Wyborczej Delegata na XL Zjazd Zwykły ZHP -  z czynnym prawem wyborczym:
 2. pwd. Piotr Jakimowicz - skarbnik hufca  - drużynowy
 3. hm. Maria Marciniak –  z-ca komendanta Hufca
 4. phm. Robert Nowicki – członek KSI
 5. phm. Adam Mańka –  Przewodniczący KRH
 6. pwd.  Jagoda Polak– Przewodnicząca KSW
 7. phm. Katarzyna Witkowska HO.– członek KRH,
 8. hm. Wiesław Mech – z-ca przewod.KSI
 9. dh. Marta Ankiewicz.- drużynowa
 10. hm. Ryszard Mańka – przewodniczący KSI
 11. phm. Aleksandra Gacioch - – z-ca przewodniczącego KRH
 12. dh. Angelika Krajewska - drużynowa
 13. hm. Grzegorz Mańka - członek kręgu instruktorskiego
 14. pwd. Barbara Jakubowska  – drużynowa
 15. dh. Weronika Zielińska - drużynowa
 16. dh. Izabela Pokojska – drużynowa
 17. pwd. Małgorzata Marciniak- drużynowa
 18. dh. Oliwia Zbysińska -  drużynowa
 19. dh. Dominika Zielińska – drużynowa
 20. pwd. Bartłomiej Dudziak – drużynowy
 21. dh. Julia Rypińska -  drużynowa
 22. dh. Eryk Waszkiewicz - drużynowy
 23. pwd. Maksymilian Marciniak - przyboczny

14. Sprostowania

(korekta błędnie opublikowanych informacji w poprzednich rozkazach – z podaniem ich liczby i daty)

Przykład:

 1. 2.
 2. 3.Podaje do wiadomości listę uprawnionych do udziału w Zbiórce Wyborczej Delegata na XL Zjazd Zwykły ZHP -  z czynnym prawem wyborczym:
 3. hm. Maciej Marciniak – komendant  hufca
 4. pwd. Piotr Jakimowicz - skarbnik hufca  - drużynowy
 5. hm. Maria Marciniak –  z-ca komendanta Hufca
 6. phm. Robert Nowicki – członek KSI
 7. phm. Adam Mańka –  Przewodniczący KRH
 8. pwd.  Jagoda Polak– Przewodnicząca KSW
 9. phm. Katarzyna Witkowska HO.– członek KRH,
 10. hm. Wiesław Mech – z-ca przewod.KSI
 11. dh. Marta Ankiewicz.- drużynowa
 12. hm. Ryszard Mańka – przewodniczący KSI
 13. phm. Aleksandra Gacioch - – z-ca przewodniczącego KRH
 14. dh. Angelika Krajewska - drużynowa
 15. pwd. Barbara Jakubowska  – drużynowa
 16. dh. Weronika Zielińska - drużynowa
 17. dh. Izabela Pokojska – drużynowa
 18. pwd. Małgorzata Marciniak- drużynowa
 19. dh. Oliwia Zbysińska -  drużynowa
 20. dh. Dominika Zielińska – drużynowa
 21. pwd. Bartłomiej Dudziak – drużynowy
 22. dh. Julia Rypińska -  drużynowa
 23. dh. Eryk Waszkiewicz - drużynowy

 

Czuwaj!

/-/ hm. Maciej Marciniak

Podkategorie