HARCERSTWO

TO NASZA PASJA I SPOSÓB NA ŻYCIE

Wychowujemy z Pasją!

Wychowujemy dzieci i młodzież zgodnie z programem wychowawczym ZHP

Doświadczona Kadra Instruktorska

Instruktorzy to wolontariusze którzy cały czas doskonalą swoje umiejętności.

Bezpieczeństwo przede wszystkim.

Nasze działania wspiera Iławska Grupa Ratownictwa utrzymując bezpieczeństwo.

Nasze wspomnienia!

Staramy sie aby przygody i przeżycia przetrwały jak najdłużej w wspomnieniach naszych podopiecznych

Dołącz do nas już dziś!

Komenda Hufca

Oto osoby które zarządzają powiatową jednostką ZHP na terenie Powiatu Iławskiego

Komendant Hufca

phm. Piotr Jakimowicz

Skarbnik Hufca

pwd. Nikoletta Fafińska

Z-ca Komendanta Hufca ds. Pracy z Kadrą

pwd. Wiktoria Burza

Z-ca Komendanta Hufca ds. Programowych

phm. Mateusz Ćwiklak

Z-ca Komendanta Hufca ds. Organizacyjnych

hm. Maciej Marciniak

Przewodniczący KRH

phm. Adam Mańka

Wiceprzewodniczący KRH

pwd. Karol Jabłoński

Sekretarz KRH

hm. Maria Marciniak