Skip links

Druhny i Druhowie,

Komenda Hufca ZHP Iława serdecznie zaprasza wszystkich zuchów, harcerzy, wędrowników i instruktorów do udziału w festiwalu który odbędzie się 9 grudnia 2023 r.

Jesteście gotowi na solidną dawkę śmiechu, mnóstwo utalentowanych ludzi oraz prawdziwą harcerską atmosferę? Podejmijcie wyzwanie! Czekamy właśnie na Wasze zgłoszenia!

Najważniejsze sprawy

REGULAMIN FESTIWALU PIOSENKI HARCERSKIEJ

„RÓŻA WIATRÓW”

 

CEL KONKURSU

rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości oraz aktywności artystycznej wśród dzieci i młodzieży;
wspieranie najzdolniejszych wokalnie i muzycznie dzieci i młodzieży w obszarze piosenki harcerskiej;
propagowanie kultury muzycznej oraz piosenki harcerskiej wśród dzieci i młodzieży;
popularyzacja piosenki harcerskiej oraz jej walorów artystycznych;
kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.

ORGANIZATOR KONKURSU

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko-Mazurska Hufiec Iława

Wiejska 2D/31A

14-202 Iława

 

WAŻNE TERMINY

12 listopada – otwarcie przyjmowania zgłoszeń
30 listopada – zamknięcie przyjmowania zgłoszeń o godzinie 20:00
1 grudnia – ogłoszenie listy zakwalifikowanych uczestników
9 grudnia – Festiwal Piosenki Harcerskiej w SP nr. 5 im. Polskich Noblistów w Iławie, godz. 10:00

WARUNKI KONKURSU

Festiwal ma charakter konkursu, w którym można wystąpić w dwóch kategoriach:
indywidualni wykonawcy lub zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne;

Łączny czas wykonania nie może przekraczać 6 minut;
Uczestnicy wykonują wybrany przez siebie utwór o tematyce harcerskiej, turystycznej i żeglarskiej w języku polskim;
Ścieżki dźwiękowe – akompaniament własny (gitara, pianino, drobne instrumenty perkusyjne) lub nośniki CD (pliki audio), pendrive – podkłady muzyczne nie mogą mieć nagranego wokalu. Dopuszcza się czasowy playback (np. fragment refrenu);
Nośnik z utworem dostarczają uczestnicy w dniu występu;
Organizator ustala kolejność występów;
Warunkiem uczestnictwa w festiwalu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www hufca pod adresem www.ilawa.zhp.pl/FPH
Udział w festiwalu jest jednocześnie zgodą na warunki Regulaminu oraz na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika na potrzeby organizacji i promocji festiwalu;
Kwalifikacji do udziału w festiwalu dokonuje Komenda Hufca ZHP Iława. Ogłoszenie listy zakwalifikowanych uczestników nastąpi w dniu 1 grudnia 2023 roku. Od decyzji KH Iława nie przysługuje odwołanie;
Po wysłuchaniu wszystkich wykonawców jury powołane przez Organizatora przyzna nagrody i wyróżnienia;

ZGŁOSZENIA

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie www hufca pod adresem www.ilawa.zhp.pl/FPH – Czas przyjmowania zgłoszeń do 30 listopada 2023 r. g. 20:00

 

PRZEGLĄD

Festiwal odbędzie się bez względu na pogodę dnia 9 grudnia 2023 roku o godzinie 10:00 w Szkole Podstawowej nr 5 im. Polskich Noblistów w Iławie

 

WARUNKI KWALIFIKACJI

O zakwalifikowaniu do udziału w festiwalu zdecyduje Komenda Hufca Iława, która bierze pod uwagę:

przynależność do Hufca ZHP Iława – w pierwszej kolejności do udziału w Festiwalu Piosenki Harcerskiej pod uwagę będą brane zgłoszenia członków Hufca ZHP Iława;
zgodność repertuaru z zapisami Regulaminu – weryfikacja treści utworu, czasu trwania;
uczestnicy muszą mieć opłaconą Podstawową Składkę Członkowską;

KRYTERIA OCENY

Jury dokona oceny według następujących kryteriów:

dobór repertuaru / wartości artystyczne utworów;
umuzykalnienie, dykcja;
prezencja muzyczna (umundurowanie zgodne z obowiązującym Regulaminem Mundurowym ZHP);
pomysłowość;
naturalna i przekonywująca interpretacja.

INFORMACJE KOŃCOWE

Ostateczna interpretacja Regulaminu przysługuje Organizatorowi, który decyduje również o wszystkich sprawach związanych z Festiwalem, a nie objętych niniejszym Regulaminem;
W przypadku pół-playbacków należy dostarczyć nośnik z nagraną muzyką (opisany: imię i nazwisko
solisty/nazwa zespołu, tytuł utworu, numer utworu na nośniku);

Podkłady należy dostarczyć technikowi z odpowiednim wyprzedzeniem tj. min. 2 utwory wcześniej.

10:00 – Rozpoczęcie Festiwalu

10:15 – Występy

11:00 – Przerwa

11:10 – Występy

11:55 – Przerwa

12:05 – Występy

12:50 – Przerwa na obrady Jury

13:30 – Podsumowanie i wyłonienie zwycięzców 

 

UWAGA! Harmonogram może ulec zmianie oraz jego punkty.

Dla osób które mają problem z transportem rano w sobotę jest możliwość noclegu z piątku na sobotę. Aby móc skorzystać prosimy aby wysłać według poniższego wzoru informację na adres mailowy ilawa@zhp.pl:

Opiekun –

Ilość Osób –

Nazwa Patrolu –

Tel. kontaktowy –

Druhno, Druhu, Rodzicu

Pod tym linkiem FORMULARZ znajduję się elektroniczny system zgłoszeń na podstawie którego odbędzie kwalifikacja. Zgłoszenia trwają do 30 listopada godziny 20:00.

This website uses cookies to improve your web experience.
See our Privacy Policy to learn more.
🍪 Strona wykorzystuje ciasteczka