Skip links

Składki

Jednym z obowiązków członkowskich w Związku Harcerstwa Polskiego jest opłacanie składek członkowskich. Od IV kwartału 2017 roku wysokość składki ustalona jest dla każdej chorągwi indywidualnie.

Składkę tworzą:

  • część należna Głównej Kwaterze ZHP – w wysokości 6 złotych kwartalnie,
  • część należna chorągwiom, hufcom i podstawowym jednostkom organizacyjnym – kwartalnie

Kwota wynika z Uchwały nr 95/XL Rady Naczelnej ZHP z dnia 30 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości podstawowej składki członkowskiej na 2022 r., stanowi stały składnik podstawowej składki członkowskiej w każdej jednostce, umieszczono ją w tabeli dla całościowego obrazu.

Na co są wykorzystywane składki?

  • Z części należnej dla hufców i chorągwi:
    na kursy, warsztaty, szkolenia, pomoce dydaktyczne dla drużyn oraz koszty administracyjne.
  • Z części należnej dla Głównej Kwatery ZHP:
    na pokrycie składek członkowskich w międzynarodowych organizacjach skautowych, pokrycie kosztów administracyjnych, kursy, warsztaty, szkolenia oraz pomoce dydaktyczne.

Dzięki dofinansowaniom płacona składka zwraca się nawet kilkakrotnie i to – w czasie rzeczywistym, ponieważ z pozyskanych pieniędzy korzyści odczuwa każdy członek drużyny.

 

Kwartalna wysokość składki członkowskiej w 2022 roku:

Chorągiew Część chorągwiana: Podstawowa jednostka organizacyjna Część chorągwiana: Hufiec Część chorągwiana: Chorągiew Centralna* Razem Płatnik NNW
Warmińsko – Mazurska 6,60 zł 8,40 zł 18,00 zł 6,00 zł 39,00 zł Chorągiew

* Kwota wynika z Uchwały nr 57/XL Rady Naczelnej ZHP z dnia 28 czerwca 2020 roku w sprawie wysokości części centralnej podstawowej składki członkowskiej ZHP, stanowi stały składnik podstawowej składki członkowskiej w każdej jednostce, umieszczono ją w tabeli dla całościowego obrazu.

** Składkę za członków NS opłaca chorągiew.

🍪 Strona wykorzystuje ciasteczka