Zjazd

Hufiec, drużyny i dokumentyyy

                                                                                                     Iława, data 22 lipca 2019r.

Komendant Hufca ZHP w Iławie

Rozkaz L. 12/2019

  1.       Zarządzenia i informacje
    1. Informacje
      1. Podaję do wiadomości, że uchwałą nr 1/2019 z dnia 21 lipca 2019 r. Komenda Hufca ZHP Iława zwołała Zjazd Hufca Iława w dniu 24 sierpnia 2019r. w Centrum Aktywności Lokalnej (Harcówka) przy ul. Wiejskiej 2D
      1. Zgodnie z pkt 12 Uchwały nr 27/XL Rady Naczelnej ZHP z dnia 3 lutego 2019 r. Ordynacja Wyborcza ZHP podaję do wiadomości listę uczestników Zjazdu Hufca ZHP Iława  z głosem decydującym (czynnym prawem wyborczym):

1 – hm. Maria Marciniak – z-ca kom ds. Kształcenia

2. – hm. Ryszard Mańka – Przewodniczący KSI

3. – hm. Wiesław Mech – Członek KSI

4. – phm. Robert Nowicki – Członek KSI

5. – phm. Adami Mańka – Przewodniczący KRH

6. – phm. Piotr Jakimowicz – Skarbnik Hufca

7. – phm. Aleksandra Gacioch – Członek KRH

8. – pwd. Małgorzata Marciniak – Drużynowa

9. – pwd. Maksymilian Marciniak – Przyboczny

10. – pwd. Mateusz Ćwiklak – Drużynowy

11. – pwd. Karol Jabłoński -Przyboczny

12. – pwd. Wiktoria Burza – Przyboczna

13. – pwd. Oliwia Zbysińska – Drużynowa

14. – pwd. Damian Dąbrowski – Drużynowy

15. – pwd. Weronika Zielińska – Drużynowa

16. – pwd. Angelika Krajewska – Drużynowa

17. – dh. Ada Kotlińska – Drużynowa

18. – dh. Zuzanna Maciejewska – Drużynowa

19. – dh. Weronika Bartczak – Drużynowa

20. – dh. Angelika Wiśniewska – Drużynowa

21. – dh. Natalia Pawłyszyn – Drużynowa

22. – dh Kacper Grosz – Drużynowy

23. – pwd. Bartłomiej Dudziak – z-ca kom. Ds.. Programu

Zgodnie z pkt. 13 Uchwały nr 27/XL Rady Naczelnej ZHP z dnia 3 lutego 2019 r. wnioski
w sprawie uzupełnienia lub skreślenia z listy uczestników zjazdu z głosem decydującym zgłasza się niezwłocznie do właściwego komendanta hufca, tak by ich rozpatrzenie możliwe było przed terminem zjazdu. Po jego rozpoczęciu decyzję w sprawie uzupełnienia lub skreślenia z listy uczestników zjazdu z głosem decydującym podejmuje komendant chorągwi lub pełnomocnik komendanta chorągwi.

Czuwaj!

/-/ hm. Maciej Marciniak