Zespoły Instruktorskie

Komisja Rewizyjna Hufca

Przewodniczący Komisji – phm. Adam Mańka

Wice przewodnicząca – phm. Katarzyna Witkowska

Sekretarz – phm. Aleksandra Gacioch

 

Komisja Stopni Instruktorskich

Przewodniczący Komisji – hm Ryszard Mańka

Zc-a przewodniczącego – hm. Wiesław Mech

Członek Komisji – phm. Robert Nowicki

 

Kapituła Stopni Wędrowniczych

Przewodniczący Kapituły – phm. Piotr Jakimowicz HR

Sekretarz – hm Maria Marciniak

Członek Komisji – Pwd. Grzegorz Nojman

 

Harcerska Służba Informacyjna

Szef zespołu – phm. Piotr Jakimowicz HR

Instagram – dh Zuzanna Rutkowska

Facebook – dh. Nikoletta Fafińska

Z-ca szefa ds. zewnętrznych – dh. Bartosz Bielak