25 LDSH im. phm. Bronisława Grzymowicza

Hufiec ZHP Iława zaprasza do dołączenia

Drużynowa dh. Angelika Wiśniewska
Przyboczna dh. Aleksandra Krajewska

Zapraszamy na zbiórki osoby w wieku 13-16 lat do 25 Lubawskiej Drużyny Starszoharcerskiej im. phm. Bronisława Grzymowicza w każdy czwartek o godzinie 17:30 na zewnątrz plebani Kościoła Św. Jana przy ulicy Kupnera 22 w Lubawie.