1 września - 77 rocznica wybuchu II Wojny Światowej

Dzień w którym dla każdego młodego człowieka oznacza nowy rok szkolny, nowe decyzje oraz wyzwania. Dla nas ten dzień oznacza także 77 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej i pamięci poległych w tamtych czasach.

Jak co roku uczestniczyliśmy we mszy świętej jak i również apelu pamięci na cmentarzu przy parafii NPNMP w Iławie. W tym roku z inicjatywy dh. Mateusza Ćwiklaka, za co bardzo dziękujemy, odbyło się ognisko na którym w naszym wspólnym gronie rozmawialiśmy oraz przytaczaliśmy pamięć o tym co się działo, gdzie głównym przemyśleniem było "Co bym ja zrobił gdyby wybuchła wojna?" . 

1wrz77