Komenda Hufca

Komendant hufca - Hm. Maciej Marciniak

Skarbnik hufca - Pwd. Piotr Jakimowicz

Z-ca komendanta ds. programowych - Pwd. Bartłomiej Dudziak

Z-ca komendanta ds. pracy z kadrą - Hm. Maria Marciniak

Członek Komendy - Phm. Robert Nowicki