Komisja Rewizyjna Hufca

Przewodniczacy Komisji - Phm. Adam Mańka

Wice przewodniczący - Pwd. Katarzyna Witkowska

Sekretarz - Pwd. Aleksandra Gacioch