Wigilia Hufca

19 Grudnia 2015 roku odbyła się wspólna wigilia całęgo Hufca Iława, dzieliliśmy się opłatkiem skłądając sobie zyczenia a także dziękowaliśmy sobie za spędzony razem ostatni rok! Były prezenty był uśmiech w wspólnym gronie harcerskim!

 

wigili