Kurs Przewodnikowski w Iławie

 

Czuwaj!

28 -30 kwietnia 2017r. w naszym hufcu odbyła się pierwsza część kursu przewodnikowskiego "Apollo" pod czujnym okiem doświadczonej kadry kształcącej ZHP.:D

Czym jest taki kurs? 
Jest to podstawowa forma kształcenia kadry instruktorskiej w ZHP przygotowujący uczestników do organizacyjno-wychowawczych działalności instruktorskiej w Związku. Wzbogaca wiedzę uczestników, kształtuje zarazem umiejętności praktyczne potrzebne w bezpośredniej działalności harcerskiej, oddziałuje na motywację i postawę przyszłego instruktora do pracy w organizacji i pracy z dziećmi i młodzieżą.

Kim jest instruktor?
Instruktor to świadomy i odpowiedzialny wychowawca, lider i organizator działalności harcerskiej.

Zobowiązanie instruktorskie:
"Przyjmuję obowiązki instruktorki / instruktora Związku Harcerstwa Polskiego.
Jestem świadoma / świadomy odpowiedzialności harcerskiego wychowawcy i opiekuna. 
Będę dbać o dobre imię harcerstwa, przestrzegać Statutu ZHP, pracować nad sobą, pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności.
Wychowam swego następcę. Powierzonej przez Związek Harcerstwa Polskiego służby nie opuszczę samowolnie." 

18301453 1497075760343722 762282683107831848 n

Wspierają nas:
team1
team2
team3
team4
team5
team6
Back to Top