Komenda Hufca

Komendant hufca - hm. Maciej Marciniak

Skarbnik hufca - phm. Piotr Jakimowicz

Z-ca komendanta ds. programowych - pwd. Bartłomiej Dudziak

Z-ca komendanta ds. pracy z kadrą - Hhm. Maria Marciniak

Członek Komendy - phm. Robert Nowicki

Wspierają nas:
team1
team2
team3
team4
team5
team6
Back to Top