Zjazd Sprawozdawczy Hufca

18 listopada 2017r. po dwóch latach kadencji obecnej Komendy Hufca odbył się Zjazd Sprawozdawczy. Zostały przyjęte 3 uchwały oraz nadeszły zmiany w komendzie:
Hm. Maria Marciniak została z-ca komendanta ds. Kształcenia
pwd. Bartłomiej Dudziak został z-ca komendata ds. programu
Cała komenda oprócz jednej osoby uzyskała absolutorium.