Artykuły

Wigilia Hufca 2017

21 grudnia 2017 r. odbyła się hufcowa wigilia harcerska na którą przybyły wszystkie drużyny harcerskie z naszego hufca aby móc podzielić sie opłatkiem przy wigilijnym stole. Każda drużyna włączyła się aby w tym roku jak najlepiej uczcić Święta Bożego Narodzenia. Odbyło się także oficjalne wręczenie Betlejemskiego Światła Pokoju włodarzom naszego miasta.
Także mieliśmy okazję aby wręczyć naszym przyjaciołom odznaczenia za ich pomoc w rozwijaniu harcerstwa na ziemiach iławskich 

Odznaczenia otrzymali:
dh. Dorota Bielak-Suchomska
dh Tomasz Kraweć
dh st. bryg. Maciej Jasiński
Gratulujemy i dziękujemy!

Zjazd Sprawozdawczy Hufca

18 listopada 2017r. po dwóch latach kadencji obecnej Komendy Hufca odbył się Zjazd Sprawozdawczy. Zostały przyjęte 3 uchwały oraz nadeszły zmiany w komendzie:
Hm. Maria Marciniak została z-ca komendanta ds. Kształcenia
pwd. Bartłomiej Dudziak został z-ca komendata ds. programu
Cała komenda oprócz jednej osoby uzyskała absolutorium.

Zbiórka wyborcza Hufca. Wybory delegatów na Zjazd ZHP

Dnia 16 września 2017r. odbył się rejonowy zjazd wyborczy delegatów.
Brali w nim udział instruktorzy z Hufca ZHP Iława, Hufca ZHP Lidzbark Welski oraz Hufca ZHP Działdowo.
Delegatem na Zjazd ZHP został wybrany nasz komendant druh Hm. Maciej Marciniak.

Zjazd Sprawozdawczy Hufca Iława - 18 Listopada 2017r. Rozkaz

Iława dnia 15 października 2017r.

Związek Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Iława

Rozkaz L.15/2017

 1. Zarządzenia i informacje
  1. 1.Zwołuje Zjazd Sprawozdawczy Hufca Iława.
   1. 1.1.Zjazd zwołuje na dzień 18 listopada 2017 roku o godzinie 10:00 w sali nr 9 Ośrodka Psychoedukacji na ul. Chełmińskiej 1 w Iławie.
  2. 2.Podaje do wiadomości listę uprawnionych do udziału w Zjeździe Sprawozdawczym Hufca z czynnym prawem wyborczym:
 1. hm. Maciej Marciniak – komendant hufca
 2. pwd. Piotr Jakimowicz - skarbnik hufca - drużynowy
 3. hm. Maria Marciniak – z-ca komendanta Hufca
 4. phm. Robert Nowicki – członek KSI
 5. phm. Adam Mańka – Przewodniczący KRH
 6. pwd. Jagoda Polak– Przewodnicząca KSW
 7. phm. Katarzyna Witkowska HO.– z-ca przewodniczącego KRH,
 8. hm. Wiesław Mech – z-ca przewod.KSI
 9. dh. Marta Ankiewicz.- drużynowa
 10. hm. Ryszard Mańka – przewodniczący KSI
 11. phm. Aleksandra Gacioch - –członek KRH
 12. dh. Angelika Krajewska - drużynowa
 13. pwd. Barbara Jakubowska – drużynowa
 14. dh. Weronika Zielińska - drużynowa
 15. dh. Izabela Pokojska – drużynowa
 16. pwd. Małgorzata Marciniak- drużynowa
 17. dh. Oliwia Zbysińska - drużynowa
 18. dh. Dominika Zielińska – drużynowa
 19. pwd. Bartłomiej Dudziak – drużynowy
 20. dh. Julia Rypińska - drużynowa
 21. dh. Eryk Waszkiewicz - drużynowy
 22. pwd. Maksymilian Marciniak - przyboczny
 23. pwd. Mateusz Ćwiklak - Przyboczny

Odwołania lub zastrzeżenia do listy mogą być zgłaszane do Komendanta Hufca Iława.

Czuwaj!

/-/ hm Maciej Marciniak

Podkategorie