Artykuły

Komenda Hufca

Komendant hufca - Hm. Maciej Marciniak

Skarbnik hufca - Piotr Jakimowicz

Z-ca komendanta ds. programowych - Hm. Maria Marciniak

Z-ca komendanta ds. kształceniowych - Pwd. Magdalena Kirzenkowska

Członek Komendy - Phm. robert Nowicki