Delegacja po betlejemskie Światło Pokoju

14 grudnia 2016r. wyruszyła delegacja z naszego hufca na czele z komendantem Hm. Maciejem Marciniakiem po Betlejemskie Światlo Pokoju podczs uroczystości w Olsztynie. Światło można odebrać 24 grudnia (Wigilia) w Iławskich parafiach.

Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Linz,  w Austrii, jako część bożonarodzeniowych działań charytatywnych. Akcja nosiła nazwę „Światło w ciemności” i była propagowana przez Austriackie Radio i Telewizję (ORF). Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy.

Każdego roku dziewczynka lub chłopiec, wybrani przez ORF odbierają Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Następnie Światło transportowane jest do Wiednia za pośrednictwem Austrian Airlines. W Wiedniu ma miejsce ekumeniczna uroczystość, podczas której Płomień jest przekazywany mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich.

Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 r. Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji raz w Polsce.  Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Danii.

 

Nieśmy ze sobą pokój! #ZHP #bsp16

bsp16

Rajd Mikołajkowy "W Fabryce u Świętego Mikołaja"

W ostatni weekend odbył się rajd harcerski zorganizowany przez Kadrę Zuchową Hufca ZHP Iława. Na rajdzie było nas ponad 130 osób, byli to harcerze i zuchy z Iławy, Kisielic, Lubawy oraz Działdowa. Na rajdzie bawiliśmy się przednio oraz dziękujemy kadrze biwaku za tan dobrze spędzony czas. :

Na rajdzie podczas Świeczkowska został odczytany rozkaz o zmianie drużynowego 19 Iławskiej Gromady Zuchowej "Niedźwiedzia Gromada". Dziękujemy Druhowi pwd. Szymonowi Oleksów za służbę, funkcję objęła druhna Julia Rypińska.
Kolejnym punktem jest nowo powstała drużyna, Próbna Iławska Drużyna Starszo-Harcerska "Wataha" gdzie na czele drużynowym został druh Eryk Waszkiewicz. Gratulujemy obojgu nowym drużynowym i życzymy samych sukcesów. 
Także warto wymienić że Druhna Aleksandra Gacioch ukończyła pozytywnie próbę i została mianowana na stopień Podharcmistrzyni! Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszego rozwoju harcerskiego! :)

Dziękuejmy również Grupa SIM, PCK Iława za zabezpieczenie naszego rajdu! :D

 

#zhp #ilawa #mikołajki #rajd #harcerze #zuchy #polish #scouts

mikol16

11 Listopada - Dzień Niepodległości 98. rocznica

Dokładnie 98 lat temu Polska odzyskała Niepodległość, dziś my uczciliśmy pamięć osób które walczyły i dążyły do odzyskania niepodległości. 
Więcej na: Info Iława http://www.infoilawa.pl/aktualnosci/item/6607-11-listopada

Chwała Bohaterom!

lisniep

Wspierają nas:
team1
team2
team3
team4
team5
team6
Back to Top